En del av den utslippsfrie løsningen.

Viken Hydrogen skal gjennom å utvikle og produsere grønt hydrogen i stor skala, øke tempoet for avkarbonisering av sektorer med høyt utslipp og slik bidra til en reduksjon av klimagassutslipp i vår region.

 

 

Utforsk

En del av den utslippsfrie løsningen.

Viken Hydrogen skal gjennom å utvikle og produsere grønt hydrogen i stor skala, øke tempoet for avkarbonisering av sektorer med høyt utslipp og slik bidra til en reduksjon av klimagassutslipp i vår region.

Om Viken Hydrogen

Viken Hydrogen skal være den mest konkurransedyktige leverandøren av grønt hydrogen i vår region. Vår kjernekompetanse er å identifisere gode lokasjoner og å utvikle, bygge, eie og drifte produksjonsanlegg for grønt hydrogen. Selskapet er eid av Akershus Energi, Greenstat, Nel og H2 Energy.

Visjon og mål

Viken Hydrogen skal være den ledende tilbyderen av grønt hydrogen i regionen. Vi har ambisjoner om å bygge ut minst 100 MW elektrolyse de kommende årene for å legge til rette for avkarbonisering av transportsektoren, med hovedfokus på tungtransport.

Bærekraft og samfunnsansvar

Viken Hydrogen skal drive sin virksomhet i tråd med FNs bærekraftsmål, og gjennom vår virksomhet bidra til konkrete løsninger for avkarbonisering av transport og industri. Vi skal bidra til Norges og regionens mål om å bli et lavutslippssamfunn innen 2050.

Sikkerhet

Viken hydrogen tar sikkerhet på største alvor og vår virksomhet skal drives i tråd med de til enhver tid gjeldende reguleringer og bransjestandarder.

Partnerskapsmodell

Viken Hydrogen vil tilgjengeliggjøre grønt hydrogen til både transportsektoren, utslippsfrie byggeplasser og andre bruksområder både direkte og igjennom partnerskap med andre aktører i hydrogenverdikjeden. Vi har ambisjon om å gjennomføre alle våre prosjekter i industrielle partnerskap som styrker vår forretningsmodell.

Samarbeidspartnere

Vi er stolte av våre samarbeidspartnere og de er viktige for at Viken Hydrogen skal bli en del av klima løsningen. Vi har som prioritet å jobbe med organisasjoner som bryr seg om verdier og er ambisiøse på bærekraft og fremtidsløsninger.

Våre fokusområder

N

Viken Hydrogen skal bidra til å tilgjengeliggjøre nødvendig grønt hydrogen til alle de store transportkorridorene hvor Oslo/Viken utgjør et knutepunkt. Fokus i første fase er å bidra med tilstrekkelig grønt hydrogen til sikre at tungtransporten kan teste ut bruk av hydrogen i lastebiler i et betydelig omfang de kommende årene.

N

Vi ønsker også å bidra til utslippsfrie byggeplasser Oslo/Viken regionen gjennom bruk av hydrogen som energikilde til utslippsfrie anleggsmaskiner

N

Vi ønsker å bidra til at maritim transport i Oslofjorden kan vurdere hydrogenbaserte driftsalternativer i årene framover.

N

Vi vil for øvrig også bidra til økt anvendelse av hydrogen i øvrig landbasert transport. (Privatbiler, taxi, busser, minibusser, etc.)

Styret

Litt informasjon om vårt styre.

Espen Fossum

Espen Fossum

Daglig leder

Vegard Frihammer

Vegard Frihammer

Styremedlem

+47 928 26 952
vegard@greenstat.no

Claus Nerhagen

Claus Nerhagen

Styremedlem

Frank Sagvik

Frank Sagvik

Styreleder

Jon Andre Løkke

Jon Andre Løkke

Styremedlem

Siri Lyngvi-Østerhus

Siri Lyngvi-Østerhus

Styremedlem

+47 458 69 358

Patrick Daniel Huber

Patrick Daniel Huber

Styremedlem

Våre eiere

Akershus Energi (40%) er en snart 100 år gammel produsent av fornybar energi og er i dag et bredt sammensatt energiselskap som satser på vekst innen fornybar energi.

Akershus Energi

H2 Energy (10%) er et sveitsisk fornybarselskap som har spesialisert seg på utvikling av verdikjeder for produksjon og anvendelse av hydrogen.

H2 Energy

Greenstat (40%) er et energiselskap som utvikler og investerer i prosjekter og selskaper som bidrar til utslippskutt og grønn verdiskapning.

Greenstat

NEL (10%) er en internasjonalt ledende produsent av elektrolysører til effektiv produksjon av grønt hydrogen.

NEL

Kontakt oss

Har du spørsmål eller lurer på noe? Ta gjerne kontakt.

Torvet 3, 2000 Lillestrøm

+47 982 63 990

post@vikenhydrogen.no

Legg igjen en beskjed