For en fossilfri verden.

Viken Hydrogen ønsker å øke farten på den grønne omstillingen ved å tilby grønt hydrogen i stor skala. Vi vil produsere hydrogen på en effektiv og rimelig måte, slik at sektorer som ikke kan elektrifiseres innen industri, skipsfart og tungtransport kan erstatte diesel, gass og olje med grønt hydrogen.  Dette vil bidra til å redusere klimagassutslippene i regionen vår.

 

 

Utforsk

For en fossilfri verden.

Viken Hydrogen ønsker å øke farten på den grønne omstillingen ved å tilby grønt hydrogen i stor skala. Vi vil produsere hydrogen på en effektiv og rimelig måte, slik at sektorer som ikke kan elektrifiseres innen industri, skipsfart og tungtransport kan erstatte diesel, gass og olje med grønt hydrogen.  Dette vil bidra til å redusere klimagassutslippene i regionen vår.

Hydrogen – en klimavennlig energibærer

Grønt hydrogen blir produsert ved elektrolyse med fornybar energi som kilde. Hydrogen er en energibærer som kan transporteres og lagres før den tas i bruk der det et behov for energien. I energikrevende industri som i dag for eksempel benytter naturgass til å produsere varme vil hydrogen være et grønt og CO2 fritt alternativ for de varmeprosessene som ikke kan direkte elektrifiseres. Hydrogen kan benyttes til å produsere elektrisitet i brenselceller i lastebiler, busser, anleggsmaskiner eller skip som erstatning for dagens fossile forbrenningsmotorer eller så kan hydrogenet forbrennes direkte i en forbrenningsmotor. Bruk av grønt hydrogen er en viktig del av klimaløsningen for å kunne fjerne klimautslipp fra sektorer hvor batterier og elektrifisering ikke er et alternativ.

Om Viken Hydrogen

Viken Hydrogen har en ambisjon om å være den ledende aktøren innen utvikling av grønt hydrogen i vår region. I løpet av de kommende årene vil vi investere i utbygging av minst 100 MW elektrolysekapasitet som vil kunne produsere 40 tonn grønt hydrogen daglig. Dette vil legge til rette for avkarbonisering av industri, tungtransport på landeveien og maritim transport rundt Oslofjorden. Dette tilsvarer for eksempel utslipp fra mer enn 1000 lastebiler. Vi er eksperter på å identifisere egnede steder og utvikle, bygge, eie og drive grønne hydrogen-produksjonsanlegg. Viken Hydrogen er et selskap eid av Akershus Energi, Greenstat og Østfold Energi.

Bærekraft og samfunnsansvar

Viken Hydrogen skal drive sin virksomhet i tråd med FNs bærekraftsmål, og gjennom vår virksomhet bidra til konkrete løsninger for avkarbonisering av sektorer med betydelig CO2 utslipp. Vi skal bidra til Norges og regionens mål om å bli et lavutslippssamfunn innen 2050.

Sikkerhet

Viken hydrogen tar sikkerhet på største alvor og vår virksomhet skal drives i tråd med de til enhver tid gjeldende reguleringer og bransjestandarder.

Partnerskapsmodell

Vi jobber både direkte- og gjennom partnerskap med andre aktører i hydrogenverdikjeden. Vi har en ambisjon om å gjennomføre alle våre prosjekter gjennom industrielle partnerskap som styrker vår forretningsmodell. Det er en åpen struktur på deltagelse og eierskap i anleggene som bygges.

Samarbeidspartnere

Vi er stolte av våre samarbeidspartnere og de er viktige for at Viken Hydrogen skal bli en del av klima løsningen. Vi har som prioritet å jobbe med organisasjoner som bryr seg om verdier og er ambisiøse på bærekraft og fremtidsløsninger.

Våre fokusområder

N

Vi skal bidra til grønn omstilling i energikrevende industribedrifter, hvor direkte elektrifisering ikke er hensiktsmessig eller mulig.

N

Vi ønsker å bidra til at maritim transport i Oslofjorden kan baseres på
hydrogenbaserte driftsalternativer i årene framover.

N

Viken Hydrogen skal bidra til omstilling til utslippsfri landtransport i de transportsegmenter der hydrogen er konkurransedyktig.

N

Vi ønsker også å bidra til utslippsfrie byggeplasser Oslo/Viken regionen.

N

Vårt mål er å kunne unytte mest mulig av energien gjennom salg av spillvarme og oxygen i tillegg til grønt hydrogen.

N

Vi vil søke å utnytte hydrogen som en fleksibilitetsressurs i fremtidens energisystem.

Styret

Litt informasjon om vårt styre.

Martin Vatne

Martin Vatne

Styremedlem

+47 909 75 532
mv@ostfoldenergi.no
Frank Sagvik

Frank Sagvik

Styreleder

Henrik Meland Madsen

Henrik Meland Madsen

Styremedlem

Våre eiere

Akershus Energi er en snart 100 år gammel produsent av fornybar energi og er i dag et bredt
sammensatt energiselskap som satser bredt innen fornybar energi. https://akershusenergi.no/

Akershus Energi

Østfold Energi en produsent av ren fornybar energi som arbeider for å skape en bærekraftig utvikling i våre lokalsamfunn. Hydrogen er ett av flere satsningsområder knyttet til grønn omstilling. https://www.ostfoldenergi.no/

Østfold Energi

Greenstat er et energiselskap som utvikler og investerer i prosjekter og selskaper som bidrar til utslippskutt og grønn verdiskapning. https://greenstat.no/

Greenstat

Nyheter

Skal få fart i hydrogensatsing på Østlandet

Skal få fart i hydrogensatsing på Østlandet

Geir Ove Ropphaugen er ny daglig leder for Viken Hydrogen. -Hvis Norge og verden skal nå klimamålene sine, må hydrogen få sin plass. Jeg gleder meg til å ta fatt på utviklingen på Østlandet. Her er Viken Hydrogen veldig godt posisjonert, sier Geir Ove Ropphaugen.Han...

les mer

Kontakt oss

Har du spørsmål eller lurer på noe? Ta gjerne kontakt.

Brogata 7, 2000 Lillestrøm

+47 906 10 230

gor@vikenhydrogen.no

Legg igjen en beskjed