En del av den utslippsfrie løsningen.

Viken Hydrogen skal øke farten på avkarbonisering i regionen vår ved å utvikle og produsere grønt hydrogen i stor skala. Ved å etablere kostnadseffektiv produksjon av hydrogen muliggjør vi bruk av hydrogen istedenfor diesel, gass og olje for industri, tungtransport og skipsfart. På denne måten bidrar vi til en betydelig reduksjon av klimagassutslipp.

 

 

Utforsk

En del av den utslippsfrie løsningen.

Viken Hydrogen skal øke farten på avkarbonisering i regionen vår ved å utvikle og produsere grønt hydrogen i stor skala. Ved å etablere kostnadseffektiv produksjon av hydrogen muliggjør vi bruk av hydrogen istedenfor diesel, gass og olje for industri, tungtransport og skipsfart. På denne måten bidrar vi til en betydelig reduksjon av klimagassutslipp.

Hydrogen – en utslippsfri energibærer

I likhet med elektrisitet er hydrogen en energibærer, ikke en energikilde, og derfor må den produseres. Grønt hydrogen er produsert via elektrolyse ved bruk av kraft fra fornybare energikilder, som for eksempel havvindparker, vannkraft eller solkraftanlegg. Hydrogen har flere viktige fordeler som øker muligheten for at den kan erstatte bensin, diesel, gass og olje. Lagret hydrogen kan for eksempel brukes direkte som brennstoff eller til å produsere elektrisitet. Reststoffet etter forbrenning av hydrogen er rent og består av vann og mindre mengder nitrogenoksider. I sum gir dette mange bruksområder som utslippsfri energibærer til industri, tungtransport og maritim sektor. I tillegg kan lagret hydrogen produsere elektrisk energi og varme når behovet er der uten utslipp. På denne måten kan grønt hydrogen balansere uregulerbar fornybar energiproduksjon for å skape robuste, bærekraftige energisystem som kan tilby garantert last i fornybar samfunnet vi bygger. I sum er dette årsakene til at vi satser på grønt hydrogen.

Om Viken Hydrogen

Viken Hydrogen skal bli den ledende utvikleren av grønt hydrogen i vår region. Vi skal bygge ut minst 100 MW elektrolyse de kommende årene for å legge til rette for avkarbonisering av industri, tungtransport på landevei og maritim transport rundt Oslofjorden. Vår kjernekompetanse er å identifisere gode lokasjoner og å utvikle, bygge, eie og drifte produksjonsanlegg for grønt hydrogen. Selskapet er eid av Akershus Energi, Greenstat og Østfold Energi.

Bærekraft og samfunnsansvar

Viken Hydrogen skal drive sin virksomhet i tråd med FNs bærekraftsmål, og gjennom vår virksomhet bidra til konkrete løsninger for avkarbonisering av sektorer med betydelig CO2 utslipp. Vi skal bidra til Norges og regionens mål om å bli et lavutslippssamfunn innen 2050.

Sikkerhet

Viken hydrogen tar sikkerhet på største alvor og vår virksomhet skal drives i tråd med de til enhver tid gjeldende reguleringer og bransjestandarder.

Partnerskapsmodell

Viken Hydrogen vil forsyne grønt hydrogen til industribedrifter i regionen som ønsker å omstille produksjonen til utslippsfri energi, transportsektoren, utslippsfrie byggeplasser og andre bruksområder både direkte og igjennom partnerskap med andre aktører i
hydrogenverdikjeden. Vi har ambisjon om å gjennomføre alle våre prosjekter i industrielle partnerskap som styrker vår forretningsmodell.

Samarbeidspartnere

Vi er stolte av våre samarbeidspartnere og de er viktige for at Viken Hydrogen skal bli en del av klima løsningen. Vi har som prioritet å jobbe med organisasjoner som bryr seg om verdier og er ambisiøse på bærekraft og fremtidsløsninger.

Våre fokusområder

N

Vi skal bidra til grønn omstilling i energikrevende industribedrifter, hvor direkte elektrifisering ikke er hensiktsmessig eller mulig.

N

Vi ønsker å bidra til at maritim transport i Oslofjorden kan baseres på
hydrogenbaserte driftsalternativer i årene framover.

N

Viken Hydrogen skal bidra til omstilling til utslippsfri landtransport i de transportsegmenter der hydrogen er konkurransedyktig.

N

Vi ønsker også å bidra til utslippsfrie byggeplasser Oslo/Viken regionen.

N

Vårt mål er å kunne unytte mest mulig av energien gjennom salg av spillvarme og oxygen i tillegg til grønt hydrogen.

N

Vi vil søke å utnytte hydrogen som en fleksibilitetsressurs i fremtidens energisystem.

Styret

Litt informasjon om vårt styre.

Martin Vatne

Martin Vatne

Styremedlem

+47 909 75 532
mv@ostfoldenergi.no
Frank Sagvik

Frank Sagvik

Styreleder

Henrik Meland Madsen

Henrik Meland Madsen

Styremedlem

Våre eiere

Akershus Energi er en snart 100 år gammel produsent av fornybar energi og er i dag et bredt
sammensatt energiselskap som satser bredt innen fornybar energi. https://akershusenergi.no/

Akershus Energi

Østfold Energi en produsent av ren fornybar energi som arbeider for å skape en bærekraftig utvikling i våre lokalsamfunn. Hydrogen er ett av flere satsningsområder knyttet til grønn omstilling. https://www.ostfoldenergi.no/

Østfold Energi

Greenstat er et energiselskap som utvikler og investerer i prosjekter og selskaper som bidrar til utslippskutt og grønn verdiskapning. https://greenstat.no/

Greenstat

Kontakt oss

Har du spørsmål eller lurer på noe? Ta gjerne kontakt.

Torvet 3, 2000 Lillestrøm

+47 982 63 990

post@vikenhydrogen.no

Legg igjen en beskjed