Geir Ove Ropphaugen er ny daglig leder for Viken Hydrogen.
-Hvis Norge og verden skal nå klimamålene sine, må hydrogen få sin plass. Jeg gleder meg til å ta fatt på utviklingen på Østlandet. Her er Viken Hydrogen veldig godt posisjonert, sier Geir Ove Ropphaugen.
Han startet i selskapet i januar og kommer fra Glomfjord Hydrogen, hvor han er daglig leder og har bygget opp ett av fem knutepunkter for hydrogen i Norge.

Ropphaugen vil også fremover lede Glomfjord Hydrogen, samtidig som han tar over ledelsen av Viken Hydrogen.

Synergi mellom regionene

– Hydrogenutvikler-selskaper må jobbe på tvers. Vi har tro på å bruke både kompetanse og verdikjeder mellom regionene. Geir Ove kjenner hydrogenmarkedet godt og har mye erfaring med å bygge de kommersielle verdikjedene, både på produksjon og forbrukssiden av hydrogen, sier Henrik Madsen, styremedlem i Viken Hydrogen og leder for hydrogen i Greenstat.
Greenstat er et energiselskap som utvikler kommersielle prosjekter og selskaper, blant annet innen grønt hydrogen. De er største eier i Viken hydrogen, hvor Akershus Energi og Østfold Energi også er på eiersiden.

Viken Hydrogen ble etablert i 2019, har sitt nedslagsfelt på hele Østlandet. Målet er å bli den ledende utvikleren av grønt hydrogen i regionen og bygge ut minst 100 MW elektrolyse de kommende årene. Utviklingen vil foregå gjennom datterselskap som produserer hydrogen lokalt, med første prosjekt på Borg havn i Fredrikstad.

Ny fase for selskapet

Ropphaugen har bakgrunn fra Store Norske, Bio Energy, Equinor og er utdannet ingeniør og økonom.

Han overtar stillingen etter Espen Fossum som har vært innleid daglig leder siden mai 2021.
-Vi er glade for å få Geir Ove om bord og ser fram imot neste fase for selskapet. Samtidig vil takke Espen Fossum for innsatsen i den viktige oppbyggingsfasen til selskapet, sier Frank Sagvik, styreleder i Viken Hydrogen og forretningsutvikler i Akershus Energi.

Fakta om hydrogen

    • Grønt hydrogen som produseres gjennom elektrolyse av vann, er helt utslippsfritt dersom elektrisiteten kommer fra fornybare kilder.
    • Hydrogen kan lagres over tid og brukes som brennstoff eller til å produsere elektrisitet. Dette gjør grønt hydrogen til et utslippsfritt alternativ til diesel, bensin eller olje.
    • Hydrogen forventes å kunne dekke omkring 22 prosent av menneskers energibehov og omkring 20 prosent av verdens avkarboniseringsbehov i 2050, ifølge Hydrogen Council.
    • I regjeringens veikart for grønt industriløft løftes hydrogen fram som et viktig satsingsområde i Norge.

For mer informasjon, kontakt: 

Frank Sagvik, styreleder Viken Hydrogen
E-post: Frank.sagvik@akershusenergi.no
Tlf: 928 34 856

Martin F. Vatne
Direktør for strategi og forretningsutvikling i Østfold Energi
/styremedlem Viken Hydrogen
E-post: mv@ostfoldenergi.no
Tlf: 909 75 532